„Галера 07“ ЕООД извършва демонтаж, профилактика и монтаж на корабни ел. двигатели, вентилатори, въздуходувни генератори и др.

electric motor